bronzen beelden  ||  poŽzie

Theo van Eldik

                   

home      exposities      gallery      portfolio      poŽzie      contact

 

Theo is gegrepen door schoonheid en gefascineerd in mensen en intermenselijke relaties en die beiden probeert hij te combineren in zijn werk. De bronzen beelden zijn "verbeeldingen" van roeringen in hemzelf en van wat hij om zich heen waarneemt of meent waar te nemen. Ook zijn diverse psychologische thema's in zijn werk terug te vinden.

Meest menselijke gestalten, maar ook dierfiguren maakt Theo, met een lyrisch karakter; dat vindt hij belangrijker dan een exacte weergave van de werkelijkheid.

Inspiratie put Theo voornamelijk uit mensen, ontmoetingen, gebeurtenissen, het leven zelf. Hij werkt intuÔtief. Vertrekpunt is een globaal idee of een gevoel van binnenuit. Het beeld ontstaat al makende.

De meeste menselijke gestalten zijn rank, licht of hemels, veelal vrouwfiguren, maar ook manfiguren, die verwijzen naar "het hogere, het schone, het ongrijpbare van het leven."

De bronzen beelden van Theo van Eldik zijn aangekocht door bedrijven, instellingen en particulieren in Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Frankrijk, Groot-BrittanniŽ, Portugal, Zwitserland, Thailand en AustraliŽ.

 

"de ruwheid van een bronzen beeld is als 't echte leven - tekenen van een verhit bestaan, maar ook serene rust - de kunstenaar zijn evenbeeld krijgt met en met gestalte - is af zodra de laatste hand zijn levenswerkje kust"

"met ieder beeld gevoel gedeeld, maar nooit is hij tevreden - een kenmerk van de virtuoos die telkens gaat voor goud - maar imperfectie laat de kijker altijd meer beleven - zeker als de maker zoveel van z'n beelden houdt"                                (© Guy Maalstť)

Er is nu ook een poŽziebundel van mij verschenen - meer informatie vindt u hier >>>

 

 

Theo van Eldik studeerde lichamelijke opvoeding(1981), orthopedagogiek (1992) en promoveerde aan de faculteit gezondheidswetenschappen aan de EUR (1999). In 1998 begon hij beelden te ontwerpen en sinds 2005 is hij zelfstandig kunstenaar; diverse galeries in binnen- en buitenland hebben belangstelling voor zijn werk (getoond). Hij maakt vrij werk en hij werkt in opdracht.
In 2017 is een poŽziebundel van Theo van Eldik verschenen, met als titel: Intieme conversaties - een poŽtische thriller over liefde en lijden.


Bel 06-20639346 voor meer informatie.